BELL HIP EP-C SAE 80 SAE 90 SAE 140W SAE 80W-90 SAE 85W-140

BELL HIP EP-C su višenamenska mineralna ulja koja se koriste za podmazivanje zupčastih prenosnika.

  • Primenjuje se za podmazivanje zupčastih prenosnika koji se koriste u sinhronizovanim i nesinhronzovanim menjačima kod komercijalnih vozila, putničkih automobila, poljoprivredne, građevinske i rudarske mehanizacije.
  • Može se primenjivati i za podmazivanje normalno opterećenih pogonskih osovina, gde je preporučen kvalitetni nivo API GL-4.

Опис производа

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

SAE gradacija 80 90 140 80W-90 85W-140
Gustina na 15°C g/ml 0.890 0.895 0.910 0.896 0.910
Kinematska viskoznost na 100°C mm2/s 10 18 31 14 25
Indeks viskoznosti 95 95 90 100 95
Tačka paljenja °C Min 230 230 230 220 230
Tačka tečenja °C -24 -19 -12 -24 -12
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

API GL-4
ZF TE-ML 08

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 1; 5 litara, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.

BELL HIP EP-C SAE 80 SAE 90 SAE 140W SAE 80W-90 SAE 85W-140

BELL HIP EP-C are multi-purpose mineral oils used to lubricate gears.

  • Used for lubrication of gears used in synchronized and non-synchronized gearboxes in commercial vehicles, passenger cars, agricultural, construction, and mining machinery.
  • Can also be used to lubricate normally loaded drive axles, where a quality API GL-4 level is recommended.

Опис производа

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

SAE GRADING 80 90 140 80W-90 85W-140
Density at 15°C g/ml 0.890 0.895 0.910 0.896 0.910
Kinematic Viscosity at 100°C mm2/s 10 18 31 14 25
Viscosity Index 95 95 90 100 95
Flash Point °C Min 230 230 230 220 230
Pour Point °C -24 -19 -12 -24 -12
All given values are average values and can only be used indicatively.

QUALITY LEVEL

API GL-4
ZF TE-ML 08

PACKAGING

Packaging: Plastic packaging of 1litre, 5 litres, and metal barrels.
Storage: Store in the original, well-closed packaging, in rooms protected from moisture, weathering, and fire, at the temperatures from 5°C to 30°C.