BELL ATF DEXRON III

BELL ATF DEXRON III je univerzalno ulje za automatsku transmisiju.

  • Koristi se za automatske transmisije vodećih svetskih proizvođača transmisija koje se ugrađuju u motorna vozila.
  • Ulje poseduje izuzetna nisko-temperaturna svojstva, dobru termičku i oksidacionu stabilnost, kao i veoma dobra antihabajuća svojstva.
  • Prema propisima proizvođača može se primenjivati kod svih automatskih prenosnika za koje se propisuje nivo kvaliteta GM DEXRON III.

Опис производа

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Visk. na 40 °C mm2/s Visk. na 100 °C mm2/s Index visk. min. Tačka paljenja °C Tačka tečenja °C
35.82 7.00 – 7.40 179 230 -50
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

GM DEXRON III
ZF TE-ML 03D/04D/05L/09/11A 11B/14A
Voith H55.6335
MB 236.6
Alison c-4; Allison TES 389
MAN 339 Type V1&Z1
Volvo 97340

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 1 litar, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.

BELL ATF DEXRON III

BELL ATF DEXRON III is a universal oil for automatic transmission.

  • Used for automatic transmissions installed in motor vehicles by the world’s leading transmission manufacturers.
  • The oil has exceptional low-temperature properties, good thermal and oxidative stability, as well as particularly good anti-wear properties.
  • According to the manufacturer’s regulations, it can be applied to all automatic transmissions for which the GM DEXRON III quality level is prescribed.

Опис производа

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

VISCOSITY AT 40 °C mm2/S VISCOSITY AT 100 °C mm2/S VISCOSITY INDEX MIN. Flash Point °C POUR POINT°C
35.82 7.00 – 7.40 179 230 -50
All given values are average values and can only be used indicatively.

QUALITY LEVEL

GM DEXRON III
ZF TE-ML 03D/04D/05L/09/11A 11B/14A
Voith H55.6335
MB 236.6
Alison c-4; Allison TES 389
MAN 339 Type V1&Z1
Volvo 97340

PACKAGING

Packaging: In plastic packaging of 1 litre, and metal barrels.
Storage: Store in the original, well-closed packaging, in rooms protected from moisture, weathering, and fire, at the temperatures from 5°C to 30°C.