BELL ATF DEXRON II D

BELL ATF DEXRON II D je univerzalno ulje za automatsku transmisiju.

  • Koristi za podmazivanje sistema za automatsku transmisiju, servo upravljača i sličnih skolopova.
  • Odlikuje se izvrsnim niskotemperaturnim i antihabajućim svojstvima, kao i dobrom termičkom i oksidacionom stabilnošću.
  • Prema propisima proizvođača može se primenjivati kod svih automatskih prenosnika za koji se propisuje nivo kvaliteta GM DEXRON II D.

Опис производа

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Visk. na 40 °C mm2/s Visk. na 100 °C mm2/s Index visk. min. Tačka paljenja °C Tačka tečenja °C
35.82 7.40 179 223 -35
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

Allison C4 11.8
Caterpillar TO-2
DEXRON -IID
MAN 339 Type V1/Z1
MB-Approval 236.5/236.7
Renk
Voith G607
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A /17C

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 1 litar, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.

BELL ATF DEXRON II D

BELL ATF DEXRON II D is a universal oil for automatic transmission.

  • Used to lubricate automatic transmission systems, power steering, and similar assemblies.
  • Characterized by excellent low-temperature and anti-wear properties, as well as good thermal and oxidative stability.
  • According to the manufacturer’s regulations, it can be applied to all automatic transmissions for which the GM DEXRON II D quality level is prescribed.

Опис производа

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

VISCOSITY AT 40 °C mm2/S VISCOSITY AT 100 °C mm2/S VISCOSITY INDEX MIN. Flash Point °C POUR POINT°C
35.82 7.40 179 223 -35
All given values are average values and can only be used indicatively.

QUALITY LEVEL

Allison C4 11.8
Caterpillar TO-2
DEXRON -IID
MAN 339 Type V1/Z1
MB-Approval 236.5/236.7
Renk
Voith G607
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A /17C

PACKAGING

Packaging: In plastic packaging of 1 litre, and metal barrels.
Storage: Store in the original, well-closed packaging, in rooms protected from moisture, weathering, and fire, at the temperatures from 5°C to 30°C.