BELL GLAZER -21°C

BELL GLAZER -21 je tečnost prijatnog mirisa za pranje vetrobranskog stakla vozila u zimskom periodu.

  • Zimi se koristi bez razblaženja i osigurava zažtitu od mržnjenja do -21°c.
  • Leti se može razblažiti vodom.
  • Uklanja nečistoće, insekte i zauljeni film.
  • Perfektno čisti staklo pri čemu ne oštećuje gumene delove i boju vozila.
Категорија:

Опис производа

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE BELL GLAZER Zimski
Gustina na 15 °C g/cm3 ISO 3675 min. 0,945
Izgled Vizuelno / Standard > Tirkizno čista tečnost
Tačka mržnjenja °C ISO 3016 -21 °C
Provodljivost demi. vode Microsiemens max. 2,0
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

LISTA O SASTAVU DETERGENTA

Preuzmite PDF

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 1; 2; 5 i 6 litara.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži.

BELL GLAZER -21°C

BELL GLAZER -21 is a pleasant-smelling liquid for washing the windshield of a vehicle during the winter.

  • In the winter it should be used without dilution and protects against freezing up to -21°C.
  • In the summer it can be diluted with water.
  • Removes dirt, insects, and oily film.
  • Perfectly cleans the glass without damaging the rubber parts and the colour of the vehicle.

Категорија:

Опис производа

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

BASIC CHARACTERISTICS BELL GLAZER WINTER
Density at 15°C g/cm3 ISO 3675 min. 0,945
Appearance Visually / Standard > Clear turquoise liquid
Freezing Point °C ISO 3016 -21 °C
The conductivity of demineralized water Microsiemens max. 2,0
All given values are average values and can only be used indicatively.

LIST OF DETERGENT COMPOSITION

Download PDF

PACKAGING

Packaging: Plastic packaging of 1 litre, 2 litres 5 litres and 6 litres.
Storage: Store in the original, well-closed packaging.