BELL ADITIV D2

BELL ADITIV D2 je aditiv koji se dodaje gorivu evro dizel za poboljšanje mazivosti, prvenstveno kada se koristi za pogon motora starijih vozila i konstrukcija.

  • Dodavanjem ADITIVA D2 obezbeđuje se dobra mazivost, a time zaštita od habanja i duži radni vek pokretnih delova pumpe visokog pritiska za gorivo.
  • 1L aditiva potrebno je dodati na 200L dizel goriva.
  • Najbolji rezultati se postižu ako se sipa u rezervoar pre sipanja goriva.
Aditiv se koristi prema tabeli:
ADITIV Lit 0.15 0.5
Evro dizel Lit 50 150
Категорија:

Опис производа

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Izgled- agregatno stanje Svetla smeđa tečnost
Tačka paljenja °C 80
Viskoznost na – 40°C mm2/s 4
Tačka tečenja °C -27
Relativna gustina na 15 °C g/cm3 845
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 0,15; 0,5 i 1 litara.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.

BELL ADITIV D2

BELL ADDITIVE D2 is an additive that can be added to Euro diesel fuel to improve lubricity, primarily when used to power older vehicle engines and structures.

  • The addition of ADDITIVE D2 ensures good lubricity, thus protection against wear and longer service life of the moving parts of the high-pressure fuel pump.
  • 1l of additive needs to be added to 200l of diesel fuel.
  • To achieve the best result, pour in a tank before refuelling.
Please use the additive according to the table:
ADDITIVE (litre) 0.15 0.5
Euro diesel (litre) 50 150

Категорија:

Опис производа

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

Appearance – State of Aggregation Light brown liquid
Flash Point °C 80
Viscosity at – 40°C mm2/s 4
Pour Point °C -27
Relative density at 15°C g/cm3 845
All given values are average values and can only be used indicatively.

PACKAGING

Packaging: Plastic packaging of 0.15, 0.5, and 1 litre.
Storage: Store in the original, well-closed packaging, in rooms protected from moisture, weathering, and fire, at the temperatures from 5°C to 30°C.