BELL TRIUMPH+ SAE 15W-40

BELL TRIUMPH+ SAE 15W-40 je kvalitetno mineralno motorno ulje.

  • Namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora, ugrađenih u putnička vozila svih svetskih proizvođača.
  • Obezbeđuje zaštitu motora od habanja i korozije.
  • Održava čistoću motora.
  • Preporučuje se za vozila starije generacije.
  • Period zamene je u skladu sa preporukama proizvođača motora.
Категорија:

Опис производа

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

SAE gradacija 15W-40
Izgled Smeđa bistra tečnost
Viskoznost na 100°C, mm2/s 15.0
Indeks viskoznosti 129
Tačka paljenja °C 220
Tačka tečenja °C -25
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

API SF/CD

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 1; 5 litara i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.

BELL TRIUMPH+ SAE 15W-40

BELL TRIUMPH + SAE 15W-40 is a quality mineral motor oil.

  • Intended for the lubrication of petrol and diesel engines, installed in passenger vehicles of all world manufacturers.
  • Provides engine protection against wear and corrosion.
  • Maintains engine cleanliness.
  • Recommended for older generation vehicles.
  • The replacement interval is in accordance with the engine manufacturer’s recommendations.

Категорија:

Опис производа

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

SAE GRADING 15W-40
Appearance Clear brown liquid
Viscosity at 100°C, mm2/s 15.0
Viscosity Index 129
Flash Point °C 220
Pour Point °C -25
All given values are average values and can only be used indicatively.

QUALITY LEVEL

API SF/CD

PACKAGING

Packaging: In plastic packaging of 1 litre, 5 litres and metal barrels.
Storage: Store in the original, well-closed packaging, in rooms protected from moisture, weathering, and fire, at the temperatures from 5°C to 30°C.