BELL REZOL EPN

BELL REZOL EPN su višenamenska ulja koja se primenjuju za hlađenje i podmazivanje kod mehaničke obrade lakih, obojenih metala i njihovih legura. Dobijaju se od rafinisanog mineralnog ulja i aditiva koji ne sadrže hlor i aktivni sumpor.

  • Odlikuju se dobrim antioksidacionim, antikorozionim i antihabajućim svojstvima.
  • Imaju izuzetno široko područje primene. Posebno su efikasna za obradu čelika i obojenih metala.
  • Koriste se pri obradama koje zahtevaju visoki kvalitet obrađene površine.
  • Mogu se primenjivati i na automatima, gdje osim hlađenja, podmazuju i samu mašinu.
Категорија:

Опис производа

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike VG 32 VG 42
Izgled bistro bistro
Viskoznost na 40°C, mm2/s 32 42
Tačka paljenja °C 210 220
Tačka tečenja °C -15 -15
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

ISO 6743/7
L-MHC
ISO/TS 12927

PAKOVANJE

Pakovanje: U metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.

BELL REZOL EPN

BELL REZOL EPN are multi-purpose oils used for cooling and lubrication in the mechanical processing of light, non-ferrous metals, and their alloys. They are obtained from refined mineral oil and additives that do not contain chlorine and active sulphur.

  • Characterized by the good antioxidant, anti-corrosion, and anti-wear properties.
  • Have an exceptionally wide field of application. They are especially effective for processing steel and non-ferrous metals.
  • Used for treatments that require high quality of the treated surface.
  • Can also be used on automatic machines, where in addition to cooling, they also lubricate the machine itself.

Категорија:

Опис производа

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS VG 32 VG 42
Appearance clear clear
Viscosity at 40°C, mm2/s 32 42
Flash Point °C 210 220
Pour Point °C -15 -15
All given values are average values and can only be used indicatively.

QUALITY LEVEL

ISO 6743/7
L-MHC
ISO/TS 12927

PACKAGING

Packaging: In metal barrels.
Storage: Store in the original, well-closed packaging, in rooms protected from moisture, weathering, and fire, at the temperatures from 5°C to 30°C.