BELL LANCOIL

BELL LANCOIL je veoma kvalitetno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje lanaca motornih testera.

  • Namenjeno je za podmazivanje lanaca motornih testera različitih proizvođača koje rade pri teškim uslovima.
  • Odlikuje se dobrom prionjljivošću i dobrim nisko-temperaturnim svojstvima, koje mu omogućavaju primenu u zimskim uslovima.
  • Obezbeđuje izvanrednu zaštitu od korozije i habanja.

Опис производа

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet na 40°C mm2/s 100
Viskozitet na 100°C mm2/s 10
Indeks viskoziteta 95
Tačka paljenja °C 200
Tačka stinjavanja °C -24
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

SRPS ISO 6743
ISO 6743-1

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 1; 2; 5 litara, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.

BELL LANCOIL

BELL LANCOIL is a high-quality mineral oil intended for the lubrication of chainsaw chains.

  • Intended for the lubrication of chainsaws of various manufacturers that work in difficult conditions.
  • Characterized by good adhesion and good low-temperature properties, which allow it to be used in winter conditions.
  • Provides outstanding protection against corrosion and wear.

Опис производа

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

Viscosity at 40°C mm2/s 100
Viscosity at 40°C mm2/s 10
Viscosity Index 95
Flash Point °C 200
Cooling Point °C -24
All given values are average values and can only be used indicatively.

QUALITY LEVEL

SRPS ISO 6743
ISO 6743-1

PACKAGING

Packaging: In plastic packaging of 1, 2, and 5 litres, and metal barrels.
Storage: Store in the original, well-closed packaging, in rooms protected from moisture, weathering, and fire, at the temperatures from 5°C to 30°C.